Woningen Pieter Vlamingstraat

Dok Architecten, 1992

Een woongebouw op een ongelukkige plek

Het samenkomen van een drukke verkeersstraat en een rustige woonstraat op een scherpe hoek vormt het uitgangspunt van het ontwerp voor dit woongebouw. Ondanks de ietwat ongelukkige locatie luidde de opgave dat het gebouw zich zou voegen in zijn omgeving. Het ontwerp bestaat uit twee bouwblokken, een kort blok aan de Pontanusstraat en een lang blok aan de Pieter Vlamingstraat. In de scherpe hoek van de straat komen de twee blokken samen, van vooraf gezien lijkend op een schip. Een smalle, hoog opgaande trap precies op de hoek verbindt en onderscheidt tegelijk het gesloten gedeelte van het transparant gehouden deel, deze trap bedient vooral het korte bouwblok.

Het karakter van de wijk weerspiegeld in het gebouw
Het verschil van beide straten waar het gebouw aan ligt gesitueerd wordt weerspiegeld in het exterieur en interieur van het gebouw. Het lange blok wordt gekenmerkt door een transparant exterieur waar het korte bouwblok kan worden herkend aan het donkere exterieur. Het transparante deel weerspiegelt het karakter van de Dapperbuurt, een buurt die veel leefvormen kent. Om hierop in te spelen hebben de experimentele woningen langs de straat een open plattegrond, mogelijk gemaakt door de overspanning met een balk op kolommen waartussen de bewoners zelf de wanden kunnen aanbrengen. Alle kamers zijn vanuit de centraal gelegen hal door schuifdeuren te bereiken. Het beeld van de glazen puien, verspringende balkons en de sluier van draden en hijsbalken aan deze zijde vormt een scherp contrast met het donkere, roestige plaatmateriaal en het eenvoudige raampatroon van het gedeelte langs de drukke verkeersstraat.

Tekst: Lieke Haan

Website by HOAX Amsterdam