Woningen Scheepsvaartkwartier

Geurst & Schulze, 2012

Herontwikkeling Amsterdam Osdorp

Het Scheepvaartkwartier is een van de schakels in de keten van herontwikkelingsoperaties in Osdorp. Aan de vernieuwing van dit voormalig stadsdeel wordt al decennia gewerkt en het centrum functioneert inmiddels als het commerciële hart van de gehele Westelijke Tuinsteden. Net ten zuiden van het winkelcentrum hebben de, voor het stadsdeel kenmerkende woonblokken in stroken en haken, plaatsgemaakt voor de woonwijk Scheepvaartkwartier. Dit project, met woningen in hoge dichtheid in blokken ruim hoger dan de omringende bebouwing, wordt in zeven delen gerealiseerd. Anno 2012 waren de bouwblokken aan de noordzijde gereed, waaronder die naar ontwerp van Geurst & Schulze.

Nieuwe Osdorpergracht

Ook hvdn architecten, Moriko Kira architect, Nine Oaks en AWG architecten hebben opdracht gekregen om voor de woonblokken te tekenen. De variatie in de gevelopbouw en -bekleding, ontsluitingen en buitenruimten is of wordt navenant groot. De twee woonblokken van Geurst & Schulze zijn herkenbaar aan de gevels voorzien van betonnen (half)kolommen. Naast deze decoratieve elementen, waardoor deze bouwdelen zich in uiterlijk onderscheiden van de andere, zijn de gevels opgetrokken in rode baksteen. Een horizontale geleding is aangebracht in betonnen banden die zowel over de hoeken als over de balkons doorlopen. Achter de gevel gaat een flink arsenaal aan woningtypen schuil: appartementen, galerijwoningen, maisonnettes en grondgebonden eengezinswoningen, met balkons aan de straatzijden en beneden privéplaatsjes aan de binnentuin. De binnenplaats is het dak van de parkeergarage en tevens de gezamenlijke buitenruimte waaraan alle blokken grenzen. Centraal in de organisatie én in de positionering van de wijk is de nog te graven Nieuwe Osdorpergracht.

Website by HOAX Amsterdam