Woningwijk Noorderhof

Rob Krier & Christoph Kohl, 1999

Sloterplas
De nieuwe wijk de Noorderhof ligt in de Westelijke Tuinsteden even ten noorden van de Sloterplas. Op deze plek bevonden zich tot voor kort een aantal schoolgebouwen, een tehuis voor verstandelijk gehandicapten en een speeltuin rondom een kerk. Van deze gebouwen is alleen de kerk gehandhaafd als centrum van het nieuwe complex.

Woonwijk met middeleeuwse stadspoorten
De geïsoleerde ligging is benut om een in zichzelf is gekeerde woonwijk te bouwen met hoogbouw aan de randen en een dorpse intimiteit in de binnenstraten. De hoogbouw langs de randen van de wijk bevat poortgebouwen die met hun halfronde uitbouwen doen denken aan middeleeuwse stadspoorten. Deze opzet staat haaks op het oorspronkelijk open en ruimtelijke karakter van de woningbouw in de Westelijke Tuinsteden. Onder supervisie van Rob Krier heeft een team van vijf architecten 230 woningen ontworpen. De nadruk werd gelegd op de individualiteit van de woning en het buurtkarakter.

Afwisselend straatbeeld
De meeste woningen zijn eengezinswoningen in twee bouwlagen. Het straatbeeld is zeer gevarieerd door het benadrukken van de individuele woning. Dit gebeurde door de toepassing van verschillende gevels, voordeuren, kozijnen en het verspringen van de goothoogte per woning. Daartegenover is getracht eenheid te creëren door in de hele wijk een rode baksteen te gebruiken.

Website by HOAX Amsterdam