VOL! A tot Z debat III | Wonen en werken in Zaan-IJ

Een gesprek over de verbinding van Amsterdam en Zaanstad

04.10.23

19:30—22:00

Zowel voor Zaanstad als voor Amsterdam zijn de haven en bijbehorende bedrijvigheid al eeuwenlang een katalysator voor stedelijke ontwikkeling. Ondertussen speelt in beide steden ook een grote woningbouwopgave en verdichtingsopgave. De woningnood is immers hoog. Binnenstedelijke bedrijventerreinen en havengebieden werden lange tijd als transformatiegebied gezien om ruimte te vinden voor woningen en bijbehorende stedelijke voorzieningen. Anderzijds groeit de aandacht voor het behoud van werkgelegenheid voor de Amsterdammer en de Zaankanter. Verduurzamingsopgaven in de werkgelegenheid (verschuiving naar circulair en energieneutraal) en het toenemende belang van duurzaam klimaatbeleid (stijgende zeespiegel, de waterhuishouding) en het streven naar een gezonde stad noodzaken bovendien tot zorgvuldige inpassing en (her)overweging van welke functies de regio wel en niet, en in welke mate kan dragen.

 

 

Op dit moment worden transformatieplannen gemaakt voor Haven-Stad (Amsterdam) en de Achtersluispolder (Zaanstad). Voor de Achtersluispolder zijn plannen gepresenteerd waarbij de huidige maakbedrijven en industrie (deels) worden behouden. Op het Cornelis Douwesterrein geldt, als onderdeel van Haven-Stad, vooralsnog het pas op de plaats-principe. In Amsterdam vindt in de havens een geleidelijke transitie plaats naar hernieuwbare energiebronnen en circulaire bedrijvigheid. In Sloterdijk zien we de eerste aanzet tot een toekomstige Haven-Stad, in afwachting van verdere plannen die vanaf 2029 kunnen worden ontwikkeld.

Hoe werken beide gemeenten samen aan een gezonde verdeling van wonen en werken in het Zaan-IJ- en Noordzeekanaalgebied? Arcam en Babel Zaans architectuurplatform nodigen wethouders Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening, Wonen, Grondbeleid en AEB namens D66 in Amsterdam) en Wessel Breunesse (Ruimtelijke Ordening en Openbare ruimte, Klimaatadaptatie, Milieu, Natuur en Gebiedsontwikkeling MAAK namens GroenLinks in Zaanstad) uit voor een gesprek onder leiding van Cees-Jan Pen (lector De Ondernemende Regio bij Fontys).

 

Programma en sprekers
  • 19.00 uur Inloop
  • 19.30 uur Openingswoord door Indira van ’t Klooster (Directeur Arcam) en Robert ten Elsen (Programmaraadslid Babel, Stedenbouwkundige bij BURA urbanism)
  • 19.40 uur Trendbeschrijving door Cees-Jan Pen (lector Fontys, Eindhoven)
  • 19.50 uur Gebiedsbeschrijvingen en beleidskaders door Saskia Hoogstraten (senior planoloog Zaan-IJ regio) en Joost Dunselman (Programmamanager Achtersluispolder)
  • 20.10 uur Gesprek tussen de wethouders Wessel Breunesse (Ruimtelijke Ontwikkeling Zaanstad) en Reinier van Dantzig (Wethouder Woningbouw, Grond en Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening in Amsterdam)  en met het publiek over de vraagstukken. Moderatie wordt gedaan door Cees-Jan Pen.
  • 21.20 Wat hebben we geleerd? Hoe gaan we verder?
  • 21.30 Afsluiting, borrel en napraten
Praktische info en RSVP

Dit debat is interessant voor: stedenbouwkundigen, beleidsvisiemakers, Ruimtelijke Ordening-professionals van gemeenten uit de MRA, planmakers, maakbedrijven en huidige en toekomstige bewoners van de gebieden.

Datum: woensdag 4 oktober 2023
Tijd: Inloop 19.00. Start programma 19.30 uur / Start borrel, napraten 21.30 uur
Locatie: De Groene Loods op Stadslandbouwproject NoordOogst (Meteorenweg 272) in Amsterdam Noord
Bereikbaarheid: Vanaf NDSM pont is NoordOogst met 9 minuten fietsen te bereiken, en vanaf Station Zaandam met 23 minuten fietsen.
Er zijn voldoende parkeergelegenheden.
VOL Reserveren is gratis maar verplicht via Babel >

Toegankelijkheid: de locatie is gelijkvloers.

Dit programma wordt georganiseerd in samenwerking met Babel Zaans Architectuurplatform

Website by HOAX Amsterdam