Brainstorm: Onbezorgd bezorgd | Wat wil de stad met logistiek als bezorgbusjes en darkstores?

Maand van de Architectuur 2023

22.06.23

18:00
Arcam

Tijdens de Maand van de Architectuur geven we de sleutels van het Arcam-paviljoen uit handen. Alle evenementen en tentoonstellingen worden geïnitieerd en georganiseerd door anderen, onder auspiciën van Arcam.

Distributiecentra, productielocaties en pakketbezorging verminderen is een beleidsillusie. Logistiek levert een nieuwe infrastructuur waar we iets mee moeten. In de jaren 60-70 bestond eenzelfde mobiliteitsvraagstuk, toen we autoluwe zones ombouwden naar straten ingericht voor de auto. Herhalen we die fout of leggen we de focus op de mens, ontmoeting en natuur?

We staan aan de vooravond van een fundamentele keuze: hoe willen we logistiek in ons ruimtelijk weefsel verwerken? Stoppen we het weg in ruimterovende werklandschappen, of benutten we logistiek als kans om juist daar waar klimaat of economie een probleem is, iets op te lossen en het te versmelten.

Deze avond komt de kracht van verbeelding vrij. Zien we koppelkansen. Geen utopieën of dystopieën, maar doordachte educated guesses als experimenten van oplossingen. Een avond die de start vormt voor gezamenlijk invulling van nieuwe toekomstperspectieven waarin logistiek de motor is voor een betere wereld.

We nodigen uit: professionals uit de markt en overheid maar juist ook het publiek om met ons mee te denken in een open brainstorm! Daarnaast wordt deze avond een startschot gegeven aan een marktuitvraag aan een aantal creatieve markt consortia om de komende maanden na te denken over innovatieve oplossingen binnen thematieken…

Programma en praktische info

Hoe ziet Nederland eruit als … logistiek een kans is om maatschappelijke uitdagingen op te lossen
Datum: donderdagavond 22 juni
Inloop & introductie: 18.00 uur met eten en drankje
Gevolgd door Sessies brainstormtafels
Vanaf 20.30 uur: borrel
Locatie: Arcam, Prins Hendrikkade 600
Eten: is geregeld!

Aanmelden verplicht via het reserveringsformulier!

Website by HOAX Amsterdam