Het nieuwe hybride stadsblok vanuit gebruikersperspectief

20.05.22

13:30—18:00
Pakhuis de Zwijger
Hoe ontwerpen we hybride stadsblokken waarin mensen willen wonen?

Bij de verdichting van onze steden is het afgelopen decennium bijna onopgemerkt een nieuw stedelijk blok ontstaan. Dit blok bestaat uit een ‘stedelijke laag’ met een (deels) commercieel programma. Hierop staan stevige woontorens. Voor de Nederlandse situatie zijn de kenmerken van dit blok helemaal nieuw. Op vrijdag 20 mei 2022 organiseert Architectenweb in samenwerking met Pakhuis de Zwijger, Lectoraat Bouwtransformatie van de Hogeschool van Amsterdam en MORE Architecture een symposium waarin dit nieuwe hybride stadsblok – een hoogstedelijke hybride tussen een gesloten bouwblok en een ensemble van meerdere woontorens – nader ontleed wordt en vooral ook vanuit gebruikersperspectief bekeken wordt.

Met:

Daan Roggeveen, co-founder MORE Architecture en editor Progress & Prosperity
Minouche Besters, Partner bij Stipo
Frank Suurenbroek, Lector Bouwtransformatie, Hogeschool van Amsterdam
Philomene van der Vliet, Landschapsarchitect en partner bij BOOM Landscape
Adam Visser, Partner & Co-Founder Group A Architects
Daniëlle Huls, Architect en eigenaar KettingHuls
Fieke van den Beuken, Projectontwikkelaar bij Trudo
Johan Snel, Stedenbouwkundige / conceptontwikkelaar AM Vastgoed

Met moderatie van Indira van ’t Klooster, Directeur Arcam

Op deze middag wordt het nieuwe hybride stadsblok als het ware op de snijtafel gelegd om op de verschillende onderdelen apart in te kunnen zoomen. Hoe moeten de plinten van dit stadsblok benaderd worden? Hoe kan fietsparkeren en deelmobiliteit een plezierig onderdeel worden van vertrek en thuiskomst in dit stadsblok? Hoe kunnen gemeenschappelijke ruimtes, voorzieningen en dakterrassen bijdragen aan de vorming van gemeenschappen? Wat voor landschappelijke kwaliteiten zijn in de binnenhoven en op de daken te realiseren? Hoe ziet de businesscase van deze stadsblokken eruit, en welke valkuilen en kansen komen daaruit voort? En hoe is het totale krachtenveld te bundelen tot een integrale stedelijke omgeving waar bewoners zich langdurig mee willen verbinden? Dat zijn een aantal vragen waar we deze middag antwoorden op willen vinden.

Het symposium is een vervolg op het symposium eerder dit jaar waarin de karakteristieken van het nieuwe hybride stadsblok in kaart werden gebracht. Op dat symposium spraken onder andere architect Dirk Peters (Barcode Architects), stedenbouwkundige Marco Broekman (BURA urbanism) en architect Kees Kaan (KAAN Architecten). Uit die middag trokken we vijf lessen rond het nieuwe hybride stadsblok. Op dit nieuwe symposium willen we het begrip van deze nieuwe gebouwtypologie verder verdiepen.

Programma

13:30u-14:00u – Inloop

14:00u-15:15u – Lezingen en Q&A

– Introductie door architect Daan Roggeveen (MORE Architecture)
– Architect Adam Visser (Group A) over het ontwerp van de hybride stadsblokken in het Max Euwe Kwartier in Rotterdam
– Ontwikkelaar Johan Snel (AM) over de businesscase van het hybride stadsblok en de valkuilen en kansen die daaruit naar voren komen
– Adviseur Minouche Besters (Stipo) over de invulling van de plinten van het hybride stadsblok aan de hand van hun onderzoek ‘Super Plinten’.

15:15-15:45u – Pauze

15:45u-17:00u – Lezingen en Q&A

– Landschapsarchitect Philomene van der Vliet (BOOM Landscape) over de kansen voor natuur in, aan en op het hybride stadsblok
– Architect Daniëlle Huls (KettingHuls) over het integreren van fietsparkeren in de flow van aankomst en vertrek van het stadsblok
– Ontwikkelaar Fieke van den Beuken (Trudo) over hoe gemeenschappelijke ruimten en dakterrassen kunnen bijdragen aan de vorming van gemeenschappen
– Synthese en reflectie door lector Frank Suurenbroek (Hogeschool van Amsterdam).

17:00u-18:00u – Netwerkborrel

Website by HOAX Amsterdam