De bereikbare metropool

#16

08.03.22 Indira van 't Klooster
Verkeer is een sociale portefeuille, een ontwerpopgave én (dan pas) een logistieke puzzel.

Kijk nu terug wat Arcam de kandidaat-raadsleden in de MRA voorlegde tijdens de Amsterdam Kiest X Ruimte! Ruimte! Ruimte! avond in Pakhuis de Zwijger op 3 maart 2022:

1) (Hoe) maken we het gehele stelsel van vervoermiddelen in gelijke mate bereikbaar en betaalbaar voor iedereen?
2) Zijn/worden de nieuwe wijken (Sluisbuurt, Havenstad) wel voldoende ontsloten om de grote hoeveelheid nieuwe inwoners te vervoeren?
3) Wat noemen we duurzaam? Elektrische auto’s zijn duurzamer dan niet-elektrische, maar oneindig veel minder duurzaam dan het stimuleren van fiets- en OV-verkeer. En groen en OV lijken een mooie combinatie, tenzij al die OV dóór het groen wordt gepland natuurlijk.

In Amsterdam valt er nadrukkelijk te kiezen tussen de partijen met betrekking tot bijvoorbeeld:
1) de Agenda Autoluwe Binnenstad
2) 30 km-zone in de hele stad

Léés die verkiezingsprogramma’s!! En luister naar de wijze woorden van bijvoorbeeld Esther van Garderen, Thea de Vries, Eric Groot Kormelink en Claudia Zuiderwijk!

Website by HOAX Amsterdam