Open Call (tentoonstellings)opstelling Arcam – drie bureaus door naar de volgende ronde

27.06.23 Arcam

Arcam ontving 25 inzendingen op de oproep om een visie op een nieuwe vaste tentoonstellingsopzet in te dienen. De kwaliteit was hoog en de ideeën waren divers. Tijdens de selectie heeft de commissie gezocht naar ontwerpers die naar hun inzicht het beste in staat zouden zijn om de vraag van Arcam uit te werken tot een schetsontwerp in de tweede ronde.

Daarbij is vooral gekeken naar de mate waarin de ontwerpers een uitspraak doen over toegankelijkheid als ontwerpopgave, de mate waarin de inzending een visie op tentoonstellingsontwerp betreft en de mate waarin het portfolio aansluit op de ontwerpopgave.

De drie geselecteerde bureaus zijn:

1. Dérive: Hedwig van der Linden, Kevin Westerveld en Margot De Caster
“We willen binnen de nieuwe opstelling meer ruimte geven voor interpretatie, toe-eigening, complexiteit en imperfectie: universeel maatwerk – (een) ruimte voor iedereen.”

De ontwerpers verzamelden eerder verhalen over de geplande stad versus de geleefde stad, en ontwierpen interactief straatmeubilair en een multizintuigelijke woonkamer. De tentoonstellingsvorm is telkens effectief met weinig middelen.

2. Studio Hedwich Hooghiemstra en W-Architectuurstudio: Hedwich Hooghiemstra en Edith Winkler
“Het is de intuïtieve en moeiteloze interactie tussen ons lichaam en de fysieke ruimte die we nastreven bij het ontwerpen van de vaste tentoonstellingsopstelling voor Arcam.”

Het duo start een ontwerp vanuit de individuele beleving van eindgebruikers. Zo is Hedwich betrokken bij een universele beleving van huis Sonneveld in Rotterdam en heeft Edith een individueel werkstation ontworpen waarbij je invloed kunt uitoefenen op je eigen werkomgeving. Samen zijn ze betrokken bij ontwerpend onderzoeksproject Rooted Urbanism wat ook de other than human stadsbewoner een stem geeft.

3. Studio Jaywalk: Florian Eckardt en Ivanka Bakker
“Wij willen kijken of de beleving van het Arcampaviljoen door de tentoonstellingsinrichting verbreed kan worden met wat je hoort, voelt, ruikt. Inclusiviteit met nadruk op de beleving door verschillende zintuigen.”

Het bureau gaat op zoek naar een sterke interactie tussen het Arcam-gebouw en de vaste opstelling, waarbij zij de nadruk legt op het vergroten van de verblijfskwaliteit voor niet-dominante gebruikers en het creëren van multisensorische ervaringen.

Presentatie ontwerp
vanaf 19 juli, 16u online!

Op 14 juli presenteren zij hun ontwerp, waarna de selectiecommissie een keuze maakt. De drie ontwerpen zijn vanaf 19 juli, 16.00 uur online te zien en vanaf 21 juli bij Arcam.

 

Website by HOAX Amsterdam