Architecture Now

Gouden AAP 2021 - De kavel bepaalt de vorm

24.05.21

16:00
Online
Hoe leidt de schaarse ruimte in de stad tot een interessant of vernieuwend ontwerp?

Op 28 mei is het zover: de Amsterdamse Architectuurprijs, de Gouden AAP 2021, wordt uitgereikt voor het beste gebouw van het afgelopen jaar. In aanloop naar de uitreiking spreken we, in samenwerking en vanuit Pakhuis de Zwijger, met de tien genomineerden. Ten tijde van binnenstedelijk bouwen, schaarse grond en hoge grondprijzen, wordt er veel gebouwd op restkavels.

In deze laatste aflevering spreken we met drie architecten die op krappe of onhandige kavels juist bijzondere gebouwen hebben ontworpen. De genomineerde gebouwen Thonik, Foeliestraat en Van der Valk Hotel Zuidas staan alle drie niet op een vanzelfsprekend plot. Hoe zijn de architecten te werk gegaan? Welke uitdagingen hebben ze in hun ontwerp aangepakt? En hoe hebben ze deze kavels juist in hun voordeel laten werken?

De Gouden AAP 2021 wordt financieel mede mogelijk gemaakt:

Website by HOAX Amsterdam