Fietstocht Terug naar de Toekomst

Woonverhalen uit Amsterdam Nieuw-West

24.03.24

13:00—15:30
Ru Paré

Woon jij in Nieuw-West? Is jouw familie ooit van de Amsterdamse binnenstad naar Nieuw-West verhuisd? En ervaar jij nu uitsluiting en verdringing binnen de Amsterdamse huisvesting?

Ga mee op een fietstocht en deel jouw verhaal in een collectieve hervertelling van wonen in Nieuw-West.

Tijdreis

In een tijdreis door de stad zullen we vanuit Nieuw-West terugfietsen naar het woonverleden in de binnenstad; naar een stuk stad waar ooit de slechtste woningbouw stond, die vandaag de dag ontoegankelijk en onbetaalbaar is geworden. Kijken we zo ook de toekomst van Nieuw-West in de ogen? Tijdens de tocht bespreken we samen ook jouw woongeschiedenis, die van je ouders en grootouders en vragen we: Hoe zou de woontoekomst van Nieuw-West er volgens jou uit moeten zien?

We vragen alle deelnemers om achteraf ook zelf een aantal foto’s te maken van plekken in Nieuw-West die belangrijk voor jou zijn. De opgehaalde verhalen en foto’s worden verwerkt in een podcast en worden onderdeel van een tentoonstelling bij Arcam Architectuurcentrum Amsterdam.

Lees verder voor meer informatie en hoe je je kunt aanmelden.

Woonverleden

Het verhaal van Amsterdam Nieuw-West is voor veel Amsterdammers met een migratieachtergrond een verhaal van sociaal-economische en sociaal-culturele segregatie. Terwijl eind jaren tachtig en negentig veel gezinnen van Nederlandse komaf kozen voor een woning in groeikernen als Almere en Lelystad, verhuisden veel gezinnen van voormalige gastarbeiders juist richting Nieuw-West om hun te kleine en vaak verouderde sociale woning in de binnenstad te kunnen verwisselen voor een grotere en beter woning. De separatie tussen bevolkingsgroepen met en zonder migratieachtergrond groeide, en leidde onder andere tot spanningen met de autoriteiten in de zogenoemde ‘Marokkaanse rellen van 1998’. Ook in 1999 en in 2007 ging het een paar keer mis tussen de politie en buurtjongeren in Nieuw-West. Stereotyperende berichtgeving in lokale en nationale media met termen als ‘intifada’ en ‘020-Gaza’ drukte een negatieve stempel op de buurt en haar bewoners.

Maar temidden van alle negativiteit, groeide in de buurten buiten de ring ook een nieuwe generatie Amsterdammers op. Worstelend tussen de vooroordelen buitenshuis en een armoedig bestaan in de wijken die nu snel gentrificeren, proberen ze er wat van te maken. Wat is voor hun het verhaal van Nieuw-West en wat zou die moeten zijn voor de toekomst?

Een collectieve hervertelling van Nieuw-West

De curatoren Sophia Holst en Tayfun Balcik organiseren in samenwerking met Arcam (Architectuurcentrum Amsterdam) de fietstocht ‘Terug naar de Toekomst’ waar aan de hand van persoonlijke levensverhalen een collectieve hervertelling van de woongeschiedenis van Amsterdam Nieuw-West plaatsvindt. De interne migratie die veel Amsterdammers met een migratiegrond naar Nieuw-West hebben gemaakt, zal aan de hand van korte stops en herinneringen worden geregistreerd met foto’s van deelnemers en geluidsopnames van Soumaya Bazi.

Aanmelden

Fietstocht Terug naar de Toekomst
Datum: zondag 24 maart 2024
Tijd: 13.00 – 15.30 uur (kennismaking met koffie en thee van 13.00 – 13.20 uur, start fietstocht 13.20 uur)
Startpunt: Ru Paré, Chris Lebeaustraat 4, 1062 DC Amsterdam
Eindpunt: in Amsterdam West
Meenemen: fiets
Doelgroep: jongeren, volwassenen en ouderen die in Nieuw-West wonen of gewoond hebben
Aanmelden: stuur een mail naar balciktayfun@gmail.com

Wil je deelnemen maar is fietsen lastig? Stuur een mailtje, dan kijken we naar de mogelijkheden.

Website by HOAX Amsterdam