Presentaties Urban Sky Lab

Met FABRICations, Inbo en Studio TO CREATE

16.02.24

16:00—18:00
Casa Amsterdam

Drones zullen ongetwijfeld een aanzienlijke impact hebben op onze stedelijke omgeving, maar hoeveel architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten zijn zich hiervan bewust?

Arcam en het Amsterdam Drone Lab organiseren op 15 & 16 februari 2024 het Urban Sky Lab. FABRICations, Inbo en Studio TO CREATE gaan in een tweedaagse designsprint aan de slag met dit stedelijke vraagstuk. De beelden die hieruit voortkomen vormen de basis voor toekomstige discussies over de rol van architectuur bij drones in de stad.

Praktische info en aanmelden

Kom naar de presentatiemiddag van de voorlopige resultaten van de drie teams.

Datum: vrijdagmiddag 16 februari 2024
Tijd:
van 16.00 – 18.00 uur
Locatie:
Casa Amsterdam (exacte zaal wordt bekendgemaakt voor aanvang per e-mail)
Adres: Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam

Westelijk Havengebied
FABRICations

Deze overgangszone wordt gekenmerkt door industriële vracht, scheepvaart en opslag. Schepen, treinen en vrachtwagens brengen producten naar dit gebied om naar hun bestemmingen te worden vervoerd. Hierdoor is het een logistieke hub voor levering en distributie. De bedrijven gevestigd in het Westelijk Havengebied zijn voornamelijk actief in de sectoren handel, administratie, diensten, energie en informatiediensten. In de nabije toekomst zal dit gebied gedeeltelijk worden getransformeerd tot een levendige werk-leefomgeving: Haven-Stad.

Wat kunnen onbemande drone-toepassingen betekenen voor dit gebied? Er moeten opslagplaatsen, laad- en opslagpunten voor drones worden ontworpen. Het Westelijk Havengebied zou het startpunt kunnen zijn van een drone-corridor die de stad doorkruist. Hoe zal de levering van goederen (kleinere of grotere ladingen) eruitzien? Waar past de infrastructuur van de drone-corridor het beste? Tegelijkertijd vindt er een overgang plaats in de energievoorziening, wat zal de rol van drones zijn in deze transformatie?

Amsterdamse Poort Amsterdam-Zuidoost
Studio TO CREATE

De Amsterdamse Poort (Amsterdam Zuidoost) vereist een sociale en kleinschalige benadering bij het ontwerpen van een stedelijk landschap met betrokkenheid van drones. Hier vind je woongebouwen, een winkelcentrum, recreatiemogelijkheden (Ziggo Dome & Johan Cruijff Arena), een groot mobiliteitshub (metro, trein en auto’s), kantoren, winkels en kleinschalige industrie. De Amsterdamse Poort transformeert van een winkelcentrum naar een buurt met gemengde functies (kantoren, wonen, winkelen, enzovoort).

Hoe kunnen drones de lokale bedrijvigheid ondersteunen, evenementen op het gebied van sport en recreatie, of zelfs de leefbaarheid van buurten verbeteren? De stedelijke context bestaat uit architectuur uit de periode na 1965. Wat is de rol van dit type gebouwen bij het gebruik van drones? De deelnemers zullen de impact van drones op de bewoners, bezoekers en bedrijfseigenaren onderzoeken. Welke rol kunnen drones spelen in een kleinschalige buurt? En welke ontwerpaanpassingen moeten worden geïmplementeerd? Deze buurt ondergaat snelle veranderingen: nieuwe woongebieden vragen om nieuwe stedelijke voorzieningen. Hoe kunnen drones bijdragen aan deze transformatie?

Amsterdam RAI (Conferentiecentrum en gebied)
Inbo

Het RAI-gebied ligt dicht bij het stadscentrum en het financiële district en heeft een mix van woongelegenheid (laagbouw uit de 20e eeuw en moderne hoogbouw), kantoren, grote infrastructuur en stadsvoorzieningen. Deze casestudy richt zich op de toepassing van drones die commerciële en civiele diensten mogelijk maken, zoals drones die worden gebruikt voor noodgevallen (ziekenhuizen, brandweer en politie), kantoren, logistiek en het RAI-congrescentrum.

Veiligheid, geluids- en visuele vervuiling zijn grote problemen in dichtbebouwde stadscentra, dus hoe kunnen we een effectieve en gewenste infrastructuur ontwerpen? Mensen moeten nog steeds op een leefbare manier kunnen wonen en werken terwijl drones rondvliegen tussen noodgevallenvoorzieningen. Wat zijn interessante oplossingen voor deze gebouwtypologieën in het stedelijk systeem, bijvoorbeeld, wat is de rol van daken? Wat zal de komst van drones betekenen voor de kantoren en bedrijven gevestigd aan de Zuid-as en RAI?

Website by HOAX Amsterdam