Urban Sky Lab

Hoe passen drones in de stad van morgen?

23.01.24 Arcam

Stel je een wereld voor waarin drones door de stad Amsterdam vliegen en voorraden rechtstreeks vanuit magazijnen en supermarkten bij je voordeur bezorgen. Medicijnen worden bij ouderen afgeleverd, branden worden geblust door drones, bruggen worden geïnspecteerd door drones, en vliegende taxi’s vervoeren mensen door de lucht. Deze toekomst is misschien niet zo ver weg als we denken.

Met snelle technologische vooruitgang zou het in slechts drie jaar werkelijkheid kunnen worden. Drones zullen ongetwijfeld een aanzienlijke impact hebben op onze stedelijke omgeving, maar hoeveel architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten zijn zich hiervan bewust? En hoeveel van hen zijn voorbereid om te reageren met een ontwerpstrategie die deze technologieën integreert in onze steden?

Arcam en het Amsterdam Drone Lab organiseren het Urban Sky Lab. Op 15 en 16 februari 2024 gaat een selectie van architecten in een tweedaagse designsprint aan de slag met dit stedelijke vraagstuk van de zeer nabije toekomst. De beelden die hieruit voortkomen vormen de basis voor toekomstige discussies over de rol van architectuur bij drones in de stad.

 

 

Drie casusgebieden

FABRICations, Studio TO CREATE en Inbo en gaan respectievelijk aan de slag met het Westelijk Havengebied, Amsterdam Zuidoost (omgeving Amsterdamse Poort) en RAI Amsterdam als cases voor het Urban Sky Lab van 2024.

 

Westelijk Havengebied

Deze overgangszone wordt gekenmerkt door industriële vracht, scheepvaart en opslag. Schepen, treinen en vrachtwagens brengen producten naar dit gebied om naar hun bestemmingen te worden vervoerd. Hierdoor is het een logistieke hub voor levering en distributie. De bedrijven gevestigd in het Westelijk Havengebied zijn voornamelijk actief in de sectoren handel, administratie, diensten, energie en informatiediensten. In de nabije toekomst zal dit gebied gedeeltelijk worden getransformeerd tot een levendige werk-leefomgeving: Haven-Stad.

Wat kunnen onbemande drone-toepassingen betekenen voor dit gebied? Er moeten opslagplaatsen, laad- en opslagpunten voor drones worden ontworpen. Het Westelijk Havengebied zou het startpunt kunnen zijn van een drone-corridor die de stad doorkruist. Hoe zal de levering van goederen (kleinere of grotere ladingen) eruitzien? Waar past de infrastructuur van de drone-corridor het beste? Tegelijkertijd vindt er een overgang plaats in de energievoorziening, wat zal de rol van drones zijn in deze transformatie?

Amsterdamse Poort + JC Arena Amsterdam-Zuidoost

De Amsterdamse Poort (Amsterdam Zuidoost) en het gebied rond de Johan Cruijff Arena vereisen een sociale en kleinschalige benadering bij het ontwerpen van een stedelijk landschap met betrokkenheid van drones. Hier vind je woongebouwen, een winkelcentrum, recreatiemogelijkheden (Ziggo Dome & Johan Cruijff Arena), een groot mobiliteitshub (metro, trein en auto’s), kantoren, winkels en kleinschalige industrie. De Amsterdamse Poort transformeert van een winkelcentrum naar een buurt met gemengde functies (kantoren, wonen, winkelen, enzovoort).

Hoe kunnen drones de lokale bedrijvigheid ondersteunen, evenementen op het gebied van sport en recreatie, of zelfs de leefbaarheid van buurten verbeteren? De stedelijke context bestaat uit architectuur uit de periode na 1965. Wat is de rol van dit type gebouwen bij het gebruik van drones? De deelnemers zullen de impact van drones op de bewoners, bezoekers en bedrijfseigenaren onderzoeken. Welke rol kunnen drones spelen in een kleinschalige buurt? En welke ontwerpaanpassingen moeten worden geïmplementeerd? Deze buurt ondergaat snelle veranderingen: nieuwe woongebieden vragen om nieuwe stedelijke voorzieningen. Hoe kunnen drones bijdragen aan deze transformatie?

Amsterdam RAI (Conferentiecentrum en gebied)

Het RAI-gebied ligt dicht bij het stadscentrum en het financiële district en heeft een mix van woongelegenheid (laagbouw uit de 20e eeuw en moderne hoogbouw), kantoren, grote infrastructuur en stadsvoorzieningen. Deze casestudy richt zich op de toepassing van drones die commerciële en civiele diensten mogelijk maken, zoals drones die worden gebruikt voor noodgevallen (ziekenhuizen, brandweer en politie), kantoren, logistiek en het RAI-congrescentrum.

Veiligheid, geluids- en visuele vervuiling zijn grote problemen in dichtbebouwde stadscentra, dus hoe kunnen we een effectieve en gewenste infrastructuur ontwerpen? Mensen moeten nog steeds op een leefbare manier kunnen wonen en werken terwijl drones rondvliegen tussen noodgevallenvoorzieningen. Wat zijn interessante oplossingen voor deze gebouwtypologieën in het stedelijk systeem, bijvoorbeeld, wat is de rol van daken? Wat zal de komst van drones betekenen voor de kantoren en bedrijven gevestigd aan de Zuid-as en RAI?

Presentaties voorlopige resultaten

Ben je geen ontwerper, maar wel geïnteresseerd? Kom dan naar de presentatiemiddag van de voorlopige ontwerpen van het Urban Sky Lab op vrijdagmiddag 16 februari van 16.00-18.00 uur in Casa Amsterdam.

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief van Arcam of de website van het Urban Sky Lab.

 

Website by HOAX Amsterdam