Future City Maker Tom van Arman

Architect in Residence #1 van 2022

08.12.21 Arcam
Terugblik van Tom van Armans' periode als Architect in Residence
‘De fysieke en de digitale stad raken steeds meer verweven, maar de vaardigheden van veel hedendaagse architecten zijn daar niet op aangepast. Smart mobility, slimme energie, Open Data en IoT (Internet of Things) - al deze nieuwe tools en informatiesystemen worden onvoldoende benut in hedendaagse ontwerpprocessen van architecten en stedenbouwkundigen. In mijn residency wil ik onderzoeken wat Smart City Architecture kan zijn en hoe ruimtelijke ontwerpers Smart City Architects kunnen worden.’

Amsterdam heeft ambitieuze doelen gesteld voor de slimme stad van de toekomst. Vanaf 2030 zijn de straten van Amsterdam alleen nog toegankelijk voor elektrische voertuigen. In 2040 moeten alle woningen gasvrij zijn. In 2050 is de stad volledig circulair. Deze ambities hebben niet alleen impact op de manier waarop we leven, werken en spelen in de toekomstige stad, ze vereisen ook nieuwe digitale vaardigheden, kennisvelden en systemen.

Tom van Arman’s Top Ten Burning Questions on Smart City Design

Van maart t/m juni 2022 zal Tom van Arman tweewekelijks zijn ‘Ten Burning Questions on Smart City Design’ aan de bouwsector stellen – een meerkeuzevragenlijst om te peilen waar we als beroepsgroep vandaag staan… En nog belangrijker, waar de industrie in de toekomst zou kunnen staan!’

Masterclass Smart City Architecture for Architects

In zijn residency zal Tom onderzoeken hoe Future City Makers kunnen helpen bij het realiseren van deze ambities, en hoe zij kunnen ontwerpen aan de stedelijke transformatie die dat met zich meebrengt. Weten hedendaagse ontwerpers echt wat er nodig is om een energie-onafhankelijke, autonome, volledig circulaire stad te maken? Of hebben zij meer vaardigheden, inzichten of inspiratie nodig om deze doelen te behalen?

In twee masterclass Smart City Architecture for Architects kunnen stedenbouwkundigen en (landschaps)architecten kennis maken met de concepten van toekomstige mobiliteit, slimme energie, IoT en Open Data. Het doel van de masterclasses is om ontwerpers meer inzicht te geven in wat een slimme stad is, en hoe een Smart City Architect kan helpen bij het faciliteren van het nieuwe digitale, sociale en ruimtelijke landschap.

Website by HOAX Amsterdam