Alliander Westpoort dubbele winnaar AAP 2024

25.04.24 Arcam
Nieuwe regiokantoor zowel door vakjury als publieksjury tot winnaar verkozen

Alliander Westpoort is bekroond met de AAP 2024! De winnaar van de Amsterdamse Architectuurprijs is tijdens de feestelijke uitreiking vanuit De Duif op 25 april 2024 bekend gemaakt. Het nieuwe regiokantoor, ontworpen door De Zwarte Hond en landschapsarchitectenbureau de Urbanisten, in opdracht van Alliander, ging zowel met de vakprijs als de publieksprijs naar huis. Het is de derde keer in de geschiedenis van de AAP dat dit gebeurt. Het project nam het op tegen negen andere projecten opgeleverd in Amsterdam in 2023. Alliander Westpoort werd eerder tot kantoorgebouw van het jaar uitgeroepen bij de Architectenweb Awards, en het behoort tot de nominaties van BNA Beste Gebouw van het Jaar. De winnaar van de eerste Alternatieve AAP ging naar Het Groene Veld, aangedragen door We Sell Reality.

Vakjury over Alliander Westpoort

Het project dat bij alle juryleden indruk maakt door de manier waarop het gebouw innovatie, technologie en ontwerp combineert en hiermee de winnaar is van de Amsterdamse Architectuurprijs 2024 is Alliander Westpoort. Het is duidelijk dat dit project in een dynamisch proces van ontwikkeling zit waar de innovatie actief wordt opgezocht. De lof voor de winnaar is uitgesproken in de veelzijdigheid van het ontwerp, dat ruimte laat voor aanpasbaarheid en functieverandering, inzet op materiaal innovatie – hout, een gebouw dat verder innovatie in de energiesector (en ook als bedrijf) kan blijven opvangen. De verbinding van het gebouw met zijn omgeving, versterkt door het gastvrije atrium, wordt toegejuicht als een voorbeeld van vooruitstrevende en gemeenschapsgerichte architectuur.

De verbinding van het gebouw met zijn omgeving, versterkt door het gastvrije atrium, wordt toegejuicht als een voorbeeld van vooruitstrevende en gemeenschapsgerichte architectuur. Het dient ook als een levend laboratorium voor nieuwe technologische vooruitgang.
Vakjury AAP 2024

De jury erkent de verdiensten van alle genomineerden, en in het bijzonder van Bajesdorp en Crossover. Bajesdorp blinkt uit in maatschappelijk-sociale relevantie, maar schiet tekort in de architectonische ambitie en detaillering. Crossover wordt gewaardeerd vanwege de zorgvuldige detaillering en ontwerpprecisie, maar de jury meent dat het project had verder kunnen gaan in het zetten van vernieuwende stappen op het gebied van duurzaamheid en natuurinclusief ontwerp, en het laten ontmoeten van de verschillende doelgroepen/gebruikers.”

Publieksjury over Alliander Westpoort

Aan de hand van de criteria duurzaamheid, sociale kwaliteit en esthetiek springen twee nominaties er volgens de publieksjury uit. Lariks is een goed voorbeeld van betaalbaar en kwalitatief goed wonen. Alliander Westpoort is innovatief op het gebied van duurzaamheid. Het is mooi uitgevoerd met gebruik van verschillende materialen en het grote houten atrium maakt het een prettig gebouw om in te zijn. Ook op sociale kwaliteit scoort het gebouw goed. Het gebouw van Alliander wordt door de jury bij binnenkomst gelijk als prettig ervaren: ‘De grote open ruimte en houten structuur, maakt dat het gebouw gelijk fijn aanvoelt’. Het gebruik van verschillende materialen als hout, beton en cortenstaal geven het gebouw een functionele, maar toch heel mooie uitstraling.

De manier waarop nagedacht is over de menging van functies en de ruimtelijke opzet van het gebouw geven gelijk het gevoel dat iedereen die binnenkomt belangrijk is, ongeacht je opleiding of functie.
Publieksjury AAP 2024

Op esthetisch gebied worden daarom meer punten toegekend aan Alliander Westpoort. Uiteindelijk is de jury het unaniem eens. De publieksprijs gaat naar een project dat zich heeft het meeste bewezen op duurzaamheid, sociale kwaliteit en esthetiek en dat is Alliander Westpoort.

Alternatieve AAP

Niet alleen nieuwbouw draagt bij aan het debat over de stad. Ook gebouwen of plekken die al eeuwen bestaan, kunnen (opeens) een nieuwe rol vervullen. Daarom is Arcam dit jaar een experiment gestart, waarin we – behalve aan de (nieuw) gebouwde stad – ook aandacht geven aan de geleefde stad. In de Alternatieve AAP hebben negen vaandeldragers gebouwen, pleinen of publieke ruimtes aangedragen die in 2023 het decor vormden voor, inzet waren van, of onderdak boden aan belangrijke gesprekken en gebeurtenissen van/met/in de stad.

Winnaar Alternatieve AAP

Het Groene Veld, een culturele vrije ruimte op de slibvelden in Amsterdam Noord die dreigt te verdwijnen is verkozen als winnaar van de Alternatieve AAP.  Elke Uitentuis (We Sell Reality): “Met volle overgave laat deze gemeenschap zien waarom zij een noodzaak vertegenwoordigen. Weerbaar en overtuigd maken zij zichzelf onmisbaar en onuitwisbaar. Want willen wij naar een samenleving toe waarin wij minder vervuilen, minder verkwanselen, meer delen en meer geluk ondervinden – dan is de realisatie al daar”.

Over de Amsterdamse Architectuurprijs

De Amsterdamse Architectuurprijs wordt sinds 2008 jaarlijks georganiseerd door Arcam en is nadrukkelijk een onderscheiding voor architect én opdrachtgever. De prijs vestigt ieder jaar opnieuw de aandacht op het beste deel van de bouwproductie binnen de Amsterdamse gemeentegrenzen. Met de Amsterdamse Architectuurprijs wil Arcam het publieke debat over de Amsterdamse architectuur stimuleren.

De vakjury van de AAP 2024 bestaat uit Janna Bystrykh (architect, onderzoeker en Hoofd Architectuur aan de Academie van Bouwkunst), Bas van Dam (medeoprichter en mede-eigenaar van Being) en Saundra Williams (Cultural & Social Impact Consultant). De driekoppige publieksjury wordt gevormd door Alessandro van Haag (Docent Burgerschap en master student), Hans Mooren (Fotograaf) en Eva Pajkrt (Hoogleraar in de Verloskunde).

De AAP 2024 wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Aberson, dormakaba, JUNG, QbiQ Wall Systems en Tarkett.

Website by HOAX Amsterdam