Nieuw Amsterdams Bureau: studio Pınar Balat

#1

13.02.24 Arcam

In 2021 inventariseerde Arcam de nieuwe partners bij 15 grote Amsterdamse architectenbureaus in de afgelopen vijf jaar. Zo maakten we kennis met 33 nieuwe partners. Maar niet iedereen kiest voor een rol binnen een bestaand bureau. Een eigen bureau geeft immers veel vrijheid, meer zichtbaarheid en meer invloed op wat je belangrijk vindt in de architectuur. In deze reeks presenteren we de komende periode een tiental nieuwe bureaus die de afgelopen jaren zijn opgericht.

Pınar Balat bijt het spits af!

Omschrijf je bureau

Mijn bureau studio Pınar Balat is gericht op ontwerpend onderzoek met een focus op ruimtelijke rechtvaardigheid. Het is een ‘one woman show’- wel werk ik altijd samen met andere ruimtelijk ontwerpers. In mijn projecten probeer ik te onderzoeken hoe wij als ontwerpers bij kunnen dragen aan een ecologisch en sociaal rechtvaardige stad via eerlijke processen en goede ontwerpoplossingen.

Momenteel werk ik regelmatig met woningcorporaties en bewoners aan een rechtvaardig transformatie van naoorlogse wijken en het thuis voelen in de stad. Het feit dat ik een buitenlander ben, meerdere talen spreek en vanuit een onafhankelijke ontwerpersrol werk, heeft een positieve invloed op deze samenwerkingen en het onderzoek naar deze thema’s.

Waarom ben je een eigen bureau begonnen?

In eerste instantie was keuzevrijheid mijn motivatie om een eigen bureau te starten. De eerste jaren werkte ik als freelancer voor grotere bureaus totdat ik een bepaald zelfvertrouwen, netwerk en taalvaardigheid had opgebouwd. Daarna begon ik aan eigen projecten met steun van verschillende fondsen. Het is inspirerend om in elk project zelf de focus te kunnen kiezen, ook qua samenwerking. Zo kan ik meer kennis ontwikkelen en aandacht vragen voor ruimtelijke rechtvaardigheid. Met een eigen bureau ben ik ook zichtbaarder. Ik ontmoet meer mensen, neem verschillende professionele rollen op me en neem op een directere manier deel aan debatten over de toekomst van stedelijke gebieden.

Welk project heb je als laatste opgeleverd, ben je het meest trots op of is het bekendst?

Het project dat het meest getoond is in diverse contexten is Living Lab Vrederust, een samenwerking met Igor Sladoljev, stedenbouwkundig ontwerper en onderzoeker met veel ervaring in digital storytelling. Vrederust in Den Haag Zuidwest is een kwetsbaar stedelijk gebied waar leefbaarheid en veiligheid onder druk staan. Vanwege de slechte staat van de openbare ruimte is het leven hier minder sociaal en gezond dan elders. In dit project streven we naar meer rechtvaardigheid en een leefbare buurt met gelijkwaardige kansen voor iedereen.

 

We hebben een toegankelijk en democratisch proces ontworpen dat bewoners vanaf het begin centraal stelt. In co-creatiesessies met bewoners zijn hun wensen, klachten en uitspraken gedocumenteerd in videoregistraties. Die zijn vertaald naar een visiekaart met bijbehorende toolbox voor ruimtelijke interventies in openbare ruimte. De interventies zijn verbeeld in een ‘digital twin’, waarin delen van het gebied tot leven komen in een virtuele representatie. Die is gebruikt om de potentiële toekomst van het gebied aan alle stakeholders te laten zien. De film die we hebben gemaakt van het traject wordt nu door de woningcorporatie gebruikt om samenwerkingen te agenderen en financiering te regelen voor het uitvoeren van gekozen interventies.

Aan welk project werk je nu?

Momenteel werk ik aan City Forest Communities. We onderzoeken de mogelijkheden van nature-based oplossingen als middel om bij te dragen aan de rechtvaardige transformatie van naoorlogse wijken. We bekijken hoe de ‘groen-verdichting’ van een wijk de sociale en economische veerkracht van bewoners kan verhogen, en hoe dat bijdraagt aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. Vervolgens onderzoeken we of het gebruik van carbon credits en local carbon offsetting praktijken bij kunnen dragen aan de financiering van deze groen-verdichting. De projectlocatie is de naoorlogse Herkingenbuurt in Pendrecht, Rotterdam-Zuid. In dit project zoeken we de ruimte voor experiment en de inspiratie om verder te kijken dan huidige verdichtingsmodellen voor de transformatie van naoorlogse wijken. We willen laten zien hoe de natuur en de maatschappij samen versterkt moeten worden in een rechtvaardige stad. Bewegend beeld zoals videoregistraties, Virtual Reality (VR) verbeeldingen en films spelen een belangrijke rol in ons project en dragen ook bij aan een rechtvaardig proces.

Website by HOAX Amsterdam