Subjectieve Atlas van Amsterdam Workshop #5 met Verdedig Noord

23.05.22 Arcam

Het Open Atelier is officieel geopend en het maakproces van de Subjectieve Atlas van Amsterdam gaat door! Op 12 mei 2022 nodigde de activistische groep Verdedig Noord ons uit om de zesde workshop te organiseren in de Rietwijker, in de Banne, Amsterdam Noord. De Rietwijker is het voormalige buurthuis in de Banne waar je nu een theater, kleine ondernemers en muziekgezelschappen kunt vinden.

Over Verdedig Noord

Verdedig Noord is een groep mensen die zich inzet voor Amsterdam Noord en tegen gentrificatie. Dit doen zij door middel van kunst, activisme en campagnes met als doel bewustwording te creëren onder oude en nieuwe Noorderlingen zodat zij zich beter tot elkaar kunnen verhouden. Hun activisme komt voort uit hun overtuiging dat de veranderingen en verbeteringen in Noord niet ten koste mogen gaan van mensen die hier al hun hele leven wonen. Ze staan daarbij kritisch tegenover gentrificatie, die volgens hen de verschillen tussen mensen alleen maar groter maakt. Voor Verdedig Noord heeft gentrificatie zich tot nu toe gemanifesteerd als een proces van uitsluiting en verdrijving. De groep gelooft dat het anders kan, op het gebied van huisvesting, ondernemerschap, kunst, cultuur en onderwijs.

 

Welkom aan de Noordzijde

In tegenstelling tot eerdere workshops waar er meer op individueel niveau werd getekend, zat Verdedig Noord als groep bij elkaar om te brainstormen over wat zij tezamen over Noord zouden willen zeggen. Wat maakt Noord Noord? Wat is er mooi, kenmerkend en problematisch aan deze plek die zij willen beschermen? Het gesprek verschoof van de deels verloederde woningen naar wat zij beschouwen als de ‘mooie lelijke dingen’ die de openbare ruimte in Noord bepalen. Tegelijkertijd heeft Noord een rijk cultureel erfgoed dat bepaalde gebouwen, buurthuizen, winkels, tuinen en lokale festivals omvat. In hun bijdragen aan de Subjectieve Atlas van Amsterdam willen de deelnemers aan deze workshop deze in kaart brengen.

Wat deze workshops duidelijk hebben gemaakt is dat Amsterdam een stad van contrasten is. Deze zijn ook in Amsterdam Noord zichtbaar. Zo wezen de deelnemers aan de workshop erop dat de trend van food delivery en shared economy de stad Amsterdam op ongelijke wijze heeft beïnvloed. Gedeelde voertuigen (Felyx, Sixt, Greenwheels) en voedselbezorgdiensten (Thuisbezorgd, Getir, …) leveren niet aan heel Noord. Je kunt met je Felyx scooter tot het Noorderpark rijden, maar niet verder. Privatisering van openbare ruimte en sociale woningbouw is een ander fenomeen dat ze naar voren hebben gebracht. In sociale huurwijken duiken steeds meer bordjes ’te koop’ op. Dit is ook iets waar de actiegroep ‘Niet Te Koop’ al sinds 2016 tegen strijdt, waar enkele leden van Verdedig Noord deel van uitmaken.

 

Open Atelier

In de komende weken zullen de deelnemers, de visuele auteurs, hun bijdragen verder uitwerken. De resultaten van dit onderzoek van eerdere workshops zijn nu al te zien in het Open Atelier bij Arcam, en in de toekomst in de publicatie die in december 2022 verschijnt.

Website by HOAX Amsterdam