Winterlezing #1 Een hervertelling van woongeschiedenis in Nieuw-West

Winterlezingen 2024: Bouwen op woongeschiedenis

30.01.24

20:00
Ru Paré

In 2024 bieden de Winterlezingen een nieuwe kijk op de architectuur- en woongeschiedenis van Amsterdam Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Arcam organiseert vijf dinsdagavonden waarin historici, architecten en bewoners verbanden leggen tussen de architectuurgeschiedenis, actuele woonprotesten en nieuwbouwprojecten. Na elke lezing is er ruimte voor alle aanwezigen en sprekers om samen in gesprek te gaan.

Woongeschiedenis Nieuw-West

De eerste Winterlezing vertelt een onbekende woongeschiedenis van Amsterdam Nieuw-West. Deze Winterlezing belicht hoe historisch woonbeleid zichtbaar wordt in de demografische samenstelling van Amsterdam als geheel en specifiek stadsdeel Nieuw-West. Sophia Holst en Tayfun Balçik bespreken of er sinds 1970 sprake is van gedwongen interne stedelijke migratie en discriminerend woonbeleid in samenhang met de Amsterdamse stadsvernieuwing. Hierbij wordt het perspectief van lokale (protest)partijen als uitgangspunt genomen en gekeken naar beleidsstukken uit de archieven. Zijn de huidige verplaatsingen van bewoners binnen het stedelijke vernieuwingsbeleid in Amsterdam Nieuw-West een herhaling van deze geschiedenis? Wat zijn stedelijke en architectonische alternatieven om deze fout niet te begaan?

Wooncoöperatie De Bundel

Op kavel vlakbij het August Allebéplein in Amsterdam Nieuw-West ontwikkelt Wooncoöperatie De Bundel 136 woningen. De Bundel bestaat grotendeels uit Amsterdammers die (een groot gedeelte) van hun leven in Nieuw-West hebben gewoond en in precaire woonomstandigheden verkeren. Voor deze doelgroep wil de coöperatie woningen ontwikkelen. Wooncoöperatie De Bundel zet zich vanaf het begin in om te wortelen in de buurt, door met verschillende stakeholders te praten en samen met buurtbewoners de plannen voor het project vorm te geven. Samen met de leden van de coöperatie heeft architectenbureau Time to Access het gebouw ontworpen. Tijdens deze eerste  Winterlezing vertelt architect Mira Nekova meer over het ontwerp van De Bundel en de nauwe samenwerking met de toekomstige bewoners in het ontwerpproces.

Sprekers
  • Sophia Holst – Sophia Holst is architect en onderzoeker. Haar onderzoek Housing Pain, Healing Strategies brengt onder andere in Amsterdam Nieuw-West in kaart of er sinds de jaren 1970 sprake was van gedwongen interne stedelijke migratie als gevolg van woningbouw- en stedelijk vernieuwingsbeleid.
  • Tayfun Balçik – Tayfun Balçik is historicus en journalist, en betrokken bij de bewonersactiegroep Nieuw-West in Verzet. Ook is hij een van de trekkers van de wooncoöperatie De Bundel in Nieuw-West.
  • Mira Nekova – mede-oprichter van Time to Access en architect van de Amsterdamse wooncoöperaties De Bundel en De Nieuwe Meent
Praktische info en tickets

Alle Winterlezingen vinden op een andere locatie in Amsterdam plaats

Winterlezing #1
Datum:
dinsdag 30 januari 2024
Tijd: inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, einde 21.30 uur
Gratis koffie en thee tijdens inloop

Locatie: Ru Paré (Publiekswinnaar 15 jaar Amsterdamse Architectuurprijs)
Adres:
Chris Lebeaustraat 4, 1062 DC Amsterdam
De hoofdingang is bereikbaar door de tuin aan de Thorn Prikkerstraat.

Toegankelijkheid: De Ru Paré Community is rolstoeltoegankelijk. Bij de hoofdingang is een lift aanwezig om binnen te komen. Heb je extra ondersteuning (zoals een gebarentolk) nodig om dit evenement bij te wonen, bel of mail dan naar Arcam via 020 620 48 78 of arcam@arcam.nl

Tickets per lezing:
€ 15,- Regulier
€ 7,50 Student
€ 7,50 Buurtbewoners: bewoners met postcode 1061, 1062, 1064 of 1065 (op vertoon van (envelop met) woonadres bij entree)

Tickets zijn verkrijgbaar via de ticketbutton rechtsboven aan de pagina

 

Jaarprogramma Hervertellingen

De reeks van vijf Winterlezingen vormen het begin van Arcam’s jaarprogramma Hervertellingen. Hierin legt Arcam relaties tussen hedendaags woonprotest, historisch woonbeleid en architectuurgeschiedenis enerzijds en anderzijds de architecten (en soms ook opdrachtgevers) die een nieuwe rol zoeken daar waar deze drie pijlers samenkomen.

Website by HOAX Amsterdam