Winterlezing #4 Een hervertelling van bouwen met de buurt in Amsterdam en Zuidoost

Winterlezingen 2024: Bouwen op woongeschiedenis

27.02.24

20:00
De Drie Stromen Kerk

In 2024 bieden de Winterlezingen een nieuwe kijk op de architectuur- en woongeschiedenis van Amsterdam Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Arcam organiseert vijf dinsdagavonden waarin historici, architecten en bewoners verbanden leggen tussen de architectuurgeschiedenis, actuele woonprotesten en nieuwbouwprojecten. Na elke lezing is er ruimte voor alle aanwezigen en sprekers om samen in gesprek te gaan.

Bouwen voor en met de buurt

Tijdens de vierde Winterlezing vertelt stadshistoricus Tim Verlaan over de samenwerkingen en spanningen tussen bewoners en de overheid in de Amsterdamse stadsvernieuwing. In de jaren ’70 en ’80 werden onder de slogan ‘bouwen voor de buurt’ bestaande oude stadswijken in Amsterdam vernieuwd. Na felle protesten tegen de sloopplannen kregen buurtbewoners meer inspraak in de toekomst van hun wijk. In dit programma bespreken we wat het verzet van buurtbewoners en de veranderende houding van de overheid heeft opgebracht.

Participatie onder de loep

Dat de kloof tussen overheid en bewoners groot is, blijkt uit een kritisch rapport van de Ombudsman Metropool Amsterdam uit 2023 over het participatieproces rond de gebiedsontwikkeling in Reigersbos in Zuidoost. De Ombudsman concludeert dat hier terecht onvrede bij bewoners is ontstaan, ondanks de vele inspanningen van de gemeente Amsterdam om bewoners te betrekken. Het rapport doet aanbevelingen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen en participatieprocessen beter in te richten. Aldert Bergstra, onderzoeker bij de Ombudsman Metropool Amsterdam, vertelt tijdens de Winterlezing over het onderzoek en de geleerde lessen uit het participatieproces in Reigersbos.

Beheercoöperatie Vreeswijkpad

In Gein, om de hoek van Reigersbos, heeft de gemeente Amsterdam een locatie aangewezen om nieuwe woonconcepten neer te zetten. Woningcorporatie Rochdale ontwikkelt hier een beheercoöperatie van circa 100 sociale huurwoningen. Het ontwerp komt in samenwerking met de toekomstige bewoners tot stand en het beheer zal na oplevering worden overgedragen aan de bewoners. Tijdens de vierde Winterlezing vertelt architect Jurrian Arnold van Open Kaart over het ontwerp en ontwerpproces van de Beheercoöperatie Vreeswijkpad.

Sprekers
  • Tim Verlaan is stadshistoricus en universitair docent bij de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt het ideaal van de compacte stad, dat in de jaren ’70 moest resulteren in een inclusief, betaalbaar en bereikbaar Amsterdam. Naast dit onderzoek werkt hij aan studies over de geschiedenis van gentrificatie, immigratie en de opkomst van eenpersoonshuishoudens.
  • Aldert Bergstra is onderzoeker bij de Ombudsman Metropool Amsterdam. Dit is een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de manier waarop de gemeente zich gedraagt naar bewoners en ondernemers.
  • Jurrian Arnold is stedenbouwkundige en mede-oprichter van Open Kaart, een ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en communicatie.
Praktische info en tickets

Alle Winterlezingen vinden op een andere locatie in Amsterdam plaats

Winterlezing #4
Datum:
dinsdag 27 februari 2024
Tijd: inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, einde 21.30 uur
Gratis koffie en thee tijdens inloop

Locatie: De Drie Stromen Kerk
Adres: Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam

Toegankelijkheid: De Drie Stromen is rolstoeltoegankelijk. Heb je extra ondersteuning (zoals een gebarentolk) nodig om dit evenement bij te wonen, bel of mail dan naar Arcam via 020 620 48 78 of arcam@arcam.nl

Tickets per lezing:
€ 15,- Regulier
€ 7,50 Student
€ 7,50 Buurtbewoners: bewoners met postcode 1106, 1107, 1108 (op vertoon van (envelop met) woonadres bij entree)
€ 0,- Doneer wat je kan: Arcam wil haar evenementen voor iedereen toegankelijk maken. Ben je niet in staat om het volledige bedrag te betalen, doneer dan een bedrag naar keuze (zie stap 3 bij het kopen van je ticket).
We Are Public-leden gratis via www.wearepublic.nl

Tickets zijn verkrijgbaar via de ticketbutton rechtsboven aan de pagina

Jaarprogramma Hervertellingen

De reeks van vijf Winterlezingen vormen het begin van Arcam’s jaarprogramma Hervertellingen. Hierin legt Arcam relaties tussen hedendaags woonprotest, historisch woonbeleid en architectuurgeschiedenis enerzijds en anderzijds de architecten (en soms ook opdrachtgevers) die een nieuwe rol zoeken daar waar deze drie pijlers samenkomen.

Website by HOAX Amsterdam