Winterlezing #5 Een hervertelling van stedelijke vernieuwing in Nieuw-West

Winterlezingen 2024: Bouwen op woongeschiedenis

05.03.24

20:00
The Beach for Creative Innovation

In 2024 bieden de Winterlezingen een nieuwe kijk op de architectuur- en woongeschiedenis van Amsterdam Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Arcam organiseert vijf dinsdagavonden waarin historici, architecten en bewoners verbanden leggen tussen de architectuurgeschiedenis, actuele woonprotesten en nieuwbouwprojecten. Na elke lezing is er ruimte voor alle aanwezigen en sprekers om samen in gesprek te gaan.

Een jonge geschiedenis van Nieuw-West

De vijfde en laatste Winterlezing belicht een geschiedenis van stedelijke vernieuwing in Nieuw-West. In de jaren negentig ontstonden de eerste plannen voor grootschalige sloop en nieuwbouw van delen van de Westelijke Tuinsteden. Deze stedelijke vernieuwing werd van 1999 tot 2007 gecoördineerd door Bureau Parkstad, een samenwerking tussen de Gemeente Amsterdam en corporaties. Precies 23 jaar geleden, op 5 maart 2001, publiceerde Bureau Parkstad de visie ‘Richting Parkstad 2015’. Dit plan ging uit van de sloop van ruim 13.000 woningen en nieuwbouw van 24.300 woningen. Stedenbouwkundige Eric van der Kooij belicht in een lezing de idealen, aanpak en geleerde lessen van deze stedelijke vernieuwing van Nieuw-West vanuit het perspectief van ontwerp.

Stedenbouwkundig kader Wildemanbuurt

De stedelijke vernieuwingen onder Bureau Parkstad zijn grootendeels langs de Wildemanbuurt in Osdorp heen gegaan. Daarom worden de woningen en de openbare ruimte hier nu vernieuwt en verbetert. Sinds 2023 werkt Team-W werkt aan het stedenbouwkundig kader voor de vernieuwing in opdracht van de Gemeente Amsterdam, woningcorporatie Stadgenoot en in nauwe samenwerking met actiegroep Wildeman en bewonerscommissies Wildeman en Grasrijk. Tijdens meerdere workshopsessies met bewoners zijn drie stedenbouwkundige visies ontwikkeld. Architect Ahmed Oueld Hadj vertelt tijdens de Winterlezing over het unieke ontwerpproces en participatietraject van de Wildemanbuurt.

Sprekers
  • Eric van der Kooij is stedenbouwkundige en Van 1998 tot 2020 was hij stedenbouwkundige bij de Gemeente Amsterdam en werkte hij met Bureau Parkstad aan de verdichting en stedelijke vernieuwing in Nieuw-West.
  • Ahmed Oueld Hadj is architect en oprichter van Dutch Architect. Als onderdeel van Team-W werkt hij aan het stedenbouwkundig kader voor de verdichting, vernieuwing en renovatie van de Wildemanbuurt in Osdorp. Team-W bestaat uit Dutch Architect, BREEN stedenbouw, Niek Roozen Landscape en Studiospacious.
Praktische info en tickets

Alle Winterlezingen vinden op een andere locatie in Amsterdam plaats

Winterlezing #5
Datum:
dinsdag 5 maart 2024
Tijd: inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, einde 21.30 uur
Gratis koffie en thee tijdens inloop

Locatie:The Beach for Creative Innovation
Adres: Notweg 38, 1068 LL Amsterdam

Toegankelijkheid: De zaal van The Beach is via een helling te bereiken voor rolstoelgebruikers. De steile helling behoeft ondersteuning. Deze bieden wij op verzoek aan bij de entree. Heb je extra ondersteuning (zoals een gebarentolk) nodig om dit evenement bij te wonen, bel of mail dan naar Arcam via 020 620 48 78 of arcam@arcam.nl

Tickets per lezing:
€ 15,- Regulier
€ 7,50 Student
€ 7,50 Buurtbewoners: bewoners met postcode 1060, 1066, 1067, 1068 en 1069 (op vertoon van woonadres bij entree)
€ 0,- Doneer wat je kan: Arcam wil haar evenementen voor iedereen toegankelijk maken. Ben je niet in staat om het volledige bedrag te betalen, doneer dan een bedrag naar keuze (zie stap 3 bij het kopen van je ticket).
We Are Public-leden gratis via www.wearepublic.nl

Tickets zijn verkrijgbaar via de ticketbutton rechtsboven aan de pagina

Jaarprogramma Hervertellingen

De reeks van vijf Winterlezingen vormen het begin van Arcam’s jaarprogramma Hervertellingen. Hierin legt Arcam relaties tussen hedendaags woonprotest, historisch woonbeleid en architectuurgeschiedenis enerzijds en anderzijds de architecten (en soms ook opdrachtgevers) die een nieuwe rol zoeken daar waar deze drie pijlers samenkomen.

Website by HOAX Amsterdam