Nieuwe Partner Judith van der Poel

Niek Roozen Landscape

29.09.21 Arcam

Bij veel van de Amsterdamse architectenbureaus, veelal opgericht in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw, vindt een verjongingsslag plaats. De komende weken stellen we die nieuwe partnergeneratie architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten aan je voor.

Judith van der Poel vertelt als vierde in de reeks over haar persoonlijke visie en favorieten.

Judith van der Poel
Mijn persoonlijke missie is om stad en land beter met elkaar te verbinden en te vergroenen.

Sinds september 2019 heeft Niek Roozen zijn bureau voor landschapsarchitectuur overgedragen aan Judith van der Poel en Herman Hobbelink. Judith neemt als nieuwe eigenaar en algemeen directeur de dagelijkse leiding op zich. Zij werkt sinds 2004 bij het bureau dat gevestigd is in Weesp.

Niek Roozen Landscape is een landschapsarchitectenbureau dat...

…meer groen én diverser groen wil realiseren in zowel steden als op het platteland.

Wat is het belangrijkste project dat je gerealiseerd hebt?

Dat is Park Bataafse Kamp. De voormalige school Bataafse Kamp en het Bataafse Park liggen midden in het centrum van Hengelo. De school wordt getransformeerd tot een uniek woongebouw. Het park krijgt een upgrade, waarbij het modernistische karakter wordt versterkt en nieuwe gebruiksfuncties en afwisselende beplanting worden toegevoegd. De prachtige bestaande bomen zijn hierbij een belangrijk uitgangspunt. Een duidelijk herkenbare hoofdas leidt de bezoekers langs de hoogtepunten van het park en koppelt het park met de stad en met het nabijgelegen Prins Bernardplantsoen.

Wat is het belangrijkste project momenteel op de tekentafel?

De Visie Enk Hierden. De open Enken van Hierden staan onder druk doordat de stad Harderwijk en het dorp Hierden zich uitbreiden. Wij hebben een visie gemaakt op hoe de kwaliteiten van de Enk versterkt kunnen worden en toevoegingen van kleinschalige woningbouw kan bijdragen aan het karakter van deze bijzondere mozaïekverkaveling. Recreatieve routes maken dat de stad en het platteland sterker verbonden zullen zijn in de toekomst. Daarnaast zal een netwerk van akkerranden en landschappelijke elementen in de randen de beleving van het landschap en de biodiversiteit vergroten.

Wat is je persoonlijke missie?

Mijn persoonlijke missie is om stad en land beter met elkaar te verbinden en te vergroenen.

We werken veel in China en daar zie je dat de druk op de steden en het stedelijk groen erg groot is. We hebben daar een aantal ‘countryside parks’ mogen ontwerpen, waarbij het samengaan van culturele landschappen, voedsellandschappen, recreatielandschappen, water en natuur het uitgangspunt zijn. Juist die balans tussen cultuur, productie, natuur en de mens vind ik persoonlijk een interessante opgave.

De grootschalige intensieve landbouw zal meer en meer transformeren naar een multifunctioneel meer kleinschalig landschap. We moeten meer bomen planten in steden en op het platteland. Bomen zijn een belangrijke oplossing om de klimaatverandering tegen te houden en de biodiversiteit te herstellen. Op alle schaalniveaus en in alle projecten zal meer en diverser groen een belangrijke rol gaan spelen.

Culturele landschappen in zowel China en Nederland vind ik daarnaast ook erg waardevol. Hoe mensen leven met en vechten tegen het water, maar ook profiteren van het water en de landbouw, is veranderd in de loop der jaren. Het huidige landschap vertelt een verhaal over de historie van een gebied en zal deels moeten transformeren, maar nog wel het verhaal kunnen vertellen van de oorsprong en de ontwikkeling van het gebied. Deze gebieden behouden, versterken en bezoekers bewust maken van de kwaliteiten is een missie die ik zowel internationaal als nationaal zeker wil voortzetten.

Website by HOAX Amsterdam