Team V aan boord als sponsor van Arcam

01.08.23 Arcam

Het werk van Arcam wordt ondersteund door subsidiegevers, sponsors, fondsen, partners en particulieren. Sponsors en Arcam hebben een bijzondere relatie, niet alleen een ondersteunende, maar ook een inhoudelijke. In een reeks interviews laten we je kennismaken met nieuwe of langlopende en bijgetekende sponsors.

Wat is Team V voor architectenbureau?

Team V Architectuur is een Amsterdams architectenbureau, geleid door Jeroen van Schooten en Do Janne Vermeulen. Team V onderscheidt zich in een integrale ontwerpaanpak en een bijzondere expertise in complexe projecten, zoals stations, overheidsgebouwen en monumentale renovaties. Duurzaamheid en techniek staan aan de basis van elk plan. Tot de meest bekende werken behoren het nieuwe Rotterdam Centraal Station, het Gelders Provinciehuis in Arnhem, het duurzaam gerenoveerde Hoofdgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven en de hoogste hout-hybride woontoren in Nederland – HAUT Amsterdam.

Waarom is Team V sponsor geworden van Arcam?

Arcam vervult een belangrijke en onmisbare rol in onze hoofdstad, en biedt een onafhankelijke visie op het huidige en toekomstige architectuurlandschap. Zij kunnen als geen ander de ontwikkelingen tonen en aan de kaak stellen. Daar willen wij als Amsterdams architectenbureau graag aan bijdragen en over meedenken.

Met welk Amsterdams project wil je het publiek van Arcam kennis laten maken?

HAUT

Pionierswerk HAUT is de hoogste houten-hybride toren van Nederland, een ‘plyscraper’ van 73 meter hoog met 21 verdiepingen. Het is een van de duurzaamste woongebouwen ter wereld, een goed voorbeeld van Dutch Design & Engineering, en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van houten hoogbouw op internationale schaal.

Het kavel van HAUT aan de Amstel ging bij de verkoop niet zonder meer naar de hoogste bieder. De gemeente Amsterdam wilde voor dit perceel specifiek een ambitieus gebouw dat zou scoren zowel op architectonische kwaliteit als op duurzaamheid. Het geselecteerde plan is één van de hoogste houten gebouwen ter wereld. Het innovatieve project draagt eraan bij om hout als constructief bouwmateriaal wereldwijd opnieuw op de kaart te zetten.

De draagstructuur van HAUT is gemaakt van kruislaaghout (cross-laminated timber, CLT). De panelen worden off-site geprefabriceerd, wat leidt tot een afvalarme productie en een snelle en schone montage ter plaatse. Er is geen standaard regelgeving voor hoogbouw in hout. Het ontwerpteam stak daarom extra tijd en aandacht in technische innovatie en veiligheid. De vloeren en wanden zijn van hout, maar een volledig houten constructie is in waterrijk en winderig Amsterdam niet mogelijk. Daarom zijn de fundering, kelder en liftkern uitgevoerd in beton.

De woontoren aan de Amstel is met 21 verdiepingen en 73 meter hoogte de hoogste houten woontoren van Nederland. Team HAUT – Lingotto, Team V Architectuur, Arup, J.P. van Eesteren – heeft stedelijke allure toegevoegd aan een zowel technisch als stedenbouwkundig moeilijke locatie. De driehoekige locatie, die grenst aan het spoor, een drukke weg en ondergrondse belangrijke bekabeling, was niet gemakkelijk. De appartementen hebben een panoramische uitzicht over de omgeving en een nette houten afwerking van de woningen en trappenhuizen. De inpassing van bijna onzichtbare pv-panelen in de gevel is van hoge kwaliteit.

Voor de realisatie van HAUT heeft team HAUT op het gebied van hybride houtbouw veel innovatie in materialen en producten toegepast. Daarmee behoort Nederland wereldwijd bij de koplopers in het realiseren van hoogbouw met een hybride houtstructuur.

Zuidasdok

Zuidasdok is één van de grootste en meest complexe infrastructurele projecten van Nederland. Het behelst onder meer de verbreding en ondertunneling van de A10 ringweg en de vernieuwing van station Amsterdam Zuid. Het project heeft tot doel de stedelijke kwaliteit en bereikbaarheid van de Zuidas aanzienlijk te verbeteren. Station Zuid vormt daarin een cruciale schakel.

SLUITSTUK – De Zuidas ontstond in de jaren tachtig, toen de gemeente de stroken aan weerszijden van het spoor en de zuidelijke ringweg aanwees als ontwikkellocatie voor kantoren. Het gebied was aanvankelijk een internationaal zakendistrict, met hoge kantoorgebouwen georiënteerd op de snelweg. Inmiddels ontwikkelt het gebied zich in hoog tempo tot een high density woon-werkgebied en vormen voetgangers en fietsers de dominante verkeersstromen. De snelweg en de sporenbundel werden meer en meer als een barrière gezien in dit deel van de stad, en het station als underwhelming.

STATIONSCARRÉ – Het nieuwe Station Zuid is het sluitstuk van een reeks stationstransformaties waarvan Rotterdam Centraal de eerste was. In het nieuwe station wordt de tunnel met opgangen naar de trein en metro verbreed tot stedelijke passage, voorzien van daglicht en uitgebreid met winkels, eetgelegenheden en een fietsenstalling. Deze passage, ook toegankelijk voor wie niet met de trein of metro reist, wordt aan weerszijden gemarkeerd door hoge luifels met plafonds van glanzend aluminium. Daarnaast komt er een tweede, iets smallere passage met vergelijkbare voorzieningen. Deze leidt direct naar de nieuwe tramhalte aan de zuidkant en de bushalte aan de noordkant. De twee passages vormen samen met nieuwe plintbebouwing een droogloop onder en rond het spoor: het stationscarré. Dit voetgangersgebied met commerciële voorzieningen vormt de aanzet tot verdere ontwikkeling van het gebied tot het hart van de Zuidas.

GROENE CORRIDOR – Door de ondertunneling van de A10 komt er boven de grond ruimte vrij, voor een extra spoor, maar vooral voor meer groen. Het talud aan weerszijden van het Stationscarré wordt ingericht als een getrapt, groen landschap met zitgelegenheden. Dit landschap gaat geleidelijk over in een wandelpark richting Amstel en Schinkel. Ook de perronkappen en de geluidsschermen worden voorzien van beplanting. Zo krijgt de ‘zuid-as’ het karakter van een stedelijke groene corridor.

Website by HOAX Amsterdam