Thijs de Zeeuw

Architect in Residence #2 van 2021

20.04.21 Thijs de Zeeuw
De NatuurOptimist

Maak kennis met de tweede Architect in Residence (AiR) van 2021: Thijs de Zeeuw/de NatuurOptimist. Dit jaar zal Thijs de stad bekijken vanuit andere dan menselijke perspectieven en onderzoeken hoe deze nieuwe blik onze gedeelde ruimte kan verrijken.

De tegenstelling tussen ‘stad’ en ‘natuur’ is niet langer houdbaar. We ontdekken steeds meer hoe rijk de stad is aan niet menselijk leven. We komen er steeds meer achter dat we niet zonder dat andere leven kunnen en bovendien ligt een groot deel van de wereldsteden in biodiversiteitshotspots dus is het van essentieel belang dat we de de stad en haar ecologie met elkaar leren verzoenen.

Natuurinclusief ontwerp begint langzaam ingeburgerd te raken in de verschillende ruimtelijke ontwerpdisciplines. Tegelijk zie je dat de intentie om natuur mee te nemen in ruimtelijk ontwerp snel terug wordt gebracht tot haar ‘nut’ van ecosysteemdiensten zoals klimaatadaptatie. Met als gevolg dat het ontwerpen voor niet-mensen wordt gereduceerd tot kwantificeerbare randvoorwaarden. De echte wensen van die niet menselijke stedeling worden niet onderzocht omdat ons daar de taal voor ontbreekt.

“Amsterdam heeft tenslotte geen 800.000 inwoners maar vele miljarden!”
Thijs de Zeeuw

Daarnaast heeft het afgelopen jaar ons geleerd dat een iets rustiger stad niet alleen ons goed doet maar dat ook de stedelijke ecologie floreerde. De nijlganzen namen bezit van de wallen, de vossen trokken de stad in op zoek naar een partner; en het grachtenwater was nog nooit zo helder als afgelopen voorjaar door afname van het vaarverkeer.

Onderzoek Thijs de Zeeuw
Ontwerp als dialoog

Het komend jaar zal Thijs het onderzoek naar de wens van de niet-mens concreet maken met een onderzoek bij Arcam in het Oosterdok. Hier zal het onderwaterleven worden bevraagd op hun wensen voor het Palingpark dat als speculatieve ruimte zal gaan fungeren voor meersoortig samenleven.

Het onderzoek is een vervolg op ‘Stem voor de Paling’ een interdisciplinair onderzoeksproject van de Ambassade van de Noordzee dat afgelopen jaar te zien was in Arcam tijdens de tentoonstelling EndLESS Amsterdam, waarbij een eerste stap is gezet naar de politieke representatie van de paling. Het Palingpark zal als ontwerpend onderzoek worden gepresenteerd in maquettes en schetsen tijdens de tentoonstelling over water in Arcam vanaf maart 2022.

Daarnaast zal Thijs het komend jaar Arcam van gevraagd en ongevraagd advies voorzien namens al die andere stadsbewoners en daarbij reflecteren op lopende tentoonstellingen, sprekers uitnodigen en mens en dier met elkaar in contact brengen.

“De stad is een natuurgebied; bouwen betekent dus: natuur maken! Zo ingewikkeld hoeft het allemaal niet te zijn!”

Meer verdieping

Verdiep je met deze artikelen en video's:
Lees
Leeslijst voor de inclusieve stad

De stedelijke ecologie is opportuun en ons vaak te slim af. Recentelijk is er veel geschreven over het ontwerper voor stadsnatuur, maar belangrijker is het de ecologie en haar beweegredenen te leren begrijpen,

Daarom biedt Thijs de Zeeuw drie must-reads en nog eens zes andere boektitels ter verrijking aan.

Kijk
De Boeddhistische Blik: 'Voorbij het virus'

Deze documentaire onderzoekt hoe de crisis een waardevol moment is om de balans op te maken hoe we er als mens voor staan. Thijs van de Zeeuw en andere leden van De Ambassade van de Noordzee vertellen vanuit Arcam over het betrekken van de Noordzee, en al het leven dat zich erin beweegt, bij politieke besluitvorming. Kijk vanaf minuut 44.

Website by HOAX Amsterdam