Welkom thuis in de stad van morgen

Bundel van zes publicaties

04.10.22 Indira van 't Klooster
Welkom thuis in de stad van morgen
Zes ruimtelijke opgaven die wijsheid en aandacht behoeven

In de regio Amsterdam zijn de komende jaren oplossingen nodig voor vraagstukken rondom woningbouw, data-eigenaarschap, natuurinclusiviteit, verbindingen en ruimtelijke kwaliteit.

 

In 2022 heeft Arcam deze onderwerpen besproken in uiteenlopende programma’s, zoals de Winterlezingen over de Sluisbuurt, activiteiten rondom Privacy in de openbare ruimte, 15 jaar Amsterdamse Architectuurprijs, De groenste gebouwen van Amsterdam, de foto-expositie Sprong over het IJ en Raumplan’s onderzoek naar wooncoöperaties.

 

Van elk van deze programma is een publicatie tot stand gekomen. Samen vormen ze de bundel ‘Welkom thuis in de stad van morgen’. In deze zes publicaties delen ruim 250 (Amsterdamse) ontwerpers, beleidsmakers, opdrachtgevers, onderzoekers en bewoners hun visie op de ruimtelijke opgaven waar de stad Amsterdam voor staat.

Arcam on a mission!

Op woensdag 28 september 2022 trokken we naar de Stopera om eigenhandig de bundel met zes publicaties aan te bieden aan het voltallige college van B&W en de gemeenteraad van Amsterdam.

De boodschap aan het nieuwe stadsbestuur van Amsterdam:

Neem de inzichten van alle 250 betrokkenen mee in de beslissingen van nu over de stad van morgen
Bestel ook de bundel!

De publicaties zijn tezamen te bestellen in een mooie bundel voor € 85,- via onze online shop of in de galerie.

Wil je een losse publicatie kopen? Ook dat kan via de shop of tijdens je bezoek aan Arcam.

De bundel bevat de volgende publicaties:

1. On Camera: Pocket guide to surveillance in the urban habitat
Deze zakgids classificeert en geeft achtergrondinformatie over de soorten camera’s in de openbare ruimte.
€ 9,95 – Bestel >

2. AAP: 15 jaar Amsterdamse Architectuurprijs
In deze publicatie blikken we terug op alle winnaars en kijken we vooruit naar de toekomst van de prijs.
€ 17,95 – Bestel >

3. De groene architectuurgids van Amsterdam 2000-2025
Deze gids bevat de groenste gebouwen van 2000 tot en met 2025, met trendsetters, groene particuliere initiatieven, de top 25 groenste gebouwen van 2018 t/m 2022 en toekomstige iconen.
€ 22,95 – Bestel >

4. Sluisbuurt in uitvoering: Een kritische dialoog
Lessen voor de toekomst van de Sluisbuurt, getrokken uit de reeks Winterlezingen van januari en februari 2022 over de ontwikkeling van deze nieuwste buurt van Amsterdam.
Gratis te raadplegen via Open Research Amsterdam >

5. Sprong over het IJ: De betekenis van bruggen voor Amsterdammers
Een Informeer Programma van Eisen voor de toekomstige bruggen van Amsterdam, n.a.v. een verkenning via een buitententoonstelling, fietstours en wandelingen en een gespreksprogramma.
Bestel voor € 9,95 via de shop >
Of raadpleeg gratis via Open Research Amsterdam >

6. De kracht van het collectief: Wooncoöperaties in Amsterdam
Opmaat tot verkenning van een alternatieve toekomst waarin wooncoöperaties de standaard is en niet de uitzondering
Gratis te raadplegen via Open Research Amsterdam >

Open Research Amsterdam
Gratis raadplegen

In samenwerking met de gemeente Amsterdam hebben we de reeks publicaties kunnen ontsluiten via openresearch.amsterdam. Op de pagina ‘Welkom thuis in de stad van morgen’ kan je drie publicaties gratis raadplegen en inzien: Sluisbuurt in Uitvoering, Sprong over het IJ en De kracht van het Collectief. Van de overige drie publicaties zijn de eerste pagina’s in te zien.

Op openresearch.amsterdam wordt onderzoek, kennis en innovatie over Amsterdam en de metropoolregio verzameld en gedeeld. Openresearch.amsterdam draagt bij aan een duurzame kennisinfastuctuur tussen gemeenten, kennisinstellingen en overige partijen in de metropoolregio.

De bundel 'Welkom thuis in de stad van morgen' wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Amsterdam Fonds voor de Kunst en de gemeente Amsterdam

Website by HOAX Amsterdam