Amsterdamse Architectuurprijs 2014

Op zaterdag 10 april 2014 maakte Arcam in de Beurs van Berlage de winnaar bekend van de Amsterdamse Architectuurprijs. De prijs ging naar het Rijksmuseum van Cruz y Ortiz arquitectos in opdracht van de Rijksgebouwendienst. Het project werd gekozen uit negen nominaties.

Uit het juryrapport

Natuurlijk is het Rijksmuseum een project hors catégorie, dat zich moeilijk laat vergelijken met de overige projecten uit 2013. Maar ook in die categorie is het Rijksmuseum bijzonder geslaagd. De transformatie had op vele momenten enorm mis kunnen gaan, en het is algemeen bekend dat voor voortdurende verbetering van het project is gevochten. De ambities en de standaard van de architectuur zijn hoog geweest en gebleven. Hiervoor wil de jury ook pleiten bij alle toekomstige projecten in de stad – ongeacht de schaal of de wijze van totstandkoming.

“Sinds de heropening in 2013 is de iconische waarde van 'Het Rijks' evident, evenals de betekenis van het museum voor Nederland, voor Amsterdam en voor de Amsterdammers, die niet alleen het museum, maar ook ‘hun’ fietsroute terugkregen.“

De jury oordeelde dat de uitgesproken keuze voor het motto ‘Verder met Cuypers’ heeft geleid tot het beheerst samenbrengen van nieuwe ingrepen met het gebouw uit 1885. Grote waardering is er voor de consistentie waarmee de opdrachtgevers – het Rijksmuseum en de Rijksgebouwendienst – en Cruz y Ortiz arquitectos deze werkwijze hebben doorgevoerd op alle niveaus, van de details tot de interne infrastructuur. De jury was daarnaast vol lof over de entreehallen als levendig nieuw middelpunt van het museum. De keuze om de voormalige binnenhoven leeg te maken en de twee bouwdelen onderling te verbinden tot een groot verdiept plein dat onder de fietsroute door voert, werd enthousiast ontvangen.

Over de Amsterdamse Architectuurprijs

De Amsterdamse Architectuurprijs wordt sinds 2008 jaarlijks georganiseerd door Arcam en is nadrukkelijk een onderscheiding voor architect én opdrachtgever. De prijs vestigt ieder jaar opnieuw de aandacht op het beste deel van de bouwproductie binnen de Amsterdamse gemeentegrenzen. Met de Amsterdamse Architectuurprijs wil Arcam het publieke debat over de Amsterdamse architectuur stimuleren.

De jury bestond dit jaar uit Rika Devos (architectuurhistoricus), Kirsten Hannema (architectuurcriticus) en Gianni Cito (architect).

Website by HOAX Amsterdam